เที่ยวเมืองกาญจน์

มารยาทที่ดีในการท่องเที่ยวกาญจนบุรี

เที่ยวเมืองกาญจน์

การเดินทางไปท่องเที่ยวก็เพื่อความสนุก เพลิดเพลินและเติมพลังให้กับตนเอง ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งจะมีข้อบังคับหรือข้อห้ามแจ้งให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและปฏิบัติพร้อมกัน แต่บางอย่างผู้ดูแลก็ไม่ได้กำหนดไว้ แต่เป็นมารยาทในการท่องเที่ยวกาญจนบุรีที่ควรรู้ถึงและนำไปปฏิบัติ ดังนั้น

1.งดส่งเสียงดัง

การเที่ยวตามสถานที่บางแห่ง เช่น วัด พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน ป่าตามธรรมชาติ เป็นต้น นักท่องเที่ยวไม่ควรส่งเสียงดัง เพราะการส่งเสียงดังจะรบกวนผู้ที่อยู่รอบข้าง หรืออาจรบกวนสัตว์ที่อยู่ในป่า โดยเฉพาะในป่าที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ ทำให้เกิดอาการตื่นกลัว หรือวัดที่พระจำพรรษาอยู่ การส่งเสียงดังจะเข้าไปรบกวนการประกอบศาสนกิจ ทำให้เสียสมาธิได

2.งดทิ้งขยะ

การเดินไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ บางครั้งจะมีการถือของกิน เช่น ขนม ขวดน้ำ เป็นต้น ติดมือเพื่อใช้กินระหว่างการเดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเมื่อกินหมดแล้วควรเก็บขยะไปทิ้งตามถังขยะที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการจัดเตรียมไว้เท่านั้น เพราะหากทิ้งไม่เป็นที่จะทำให้แหล่งท่องเที่ยวสูญเสียทรรศนีย์ภาพที่สวยงาม และหากทิ้งในป่า สัตว์ป่าอาจมากินและทำให้เสียชีวิตได้  ดังนั้นทุกครั้งควรเก็บขยะทิ้งลงถัง หากพื้นที่ดังกล่าวไม่มีถังขยะให้เก็บใส่กระเป๋าและนำมาทิ้งที่ที่พักจะดีกว่า

มารยาทไม่ใช่กฎหมายหรือข้อบังคับ แต่เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวกาญจนบุรีพึงกระทำ เพื่อให้การอยู่ร่วมกันมีความสุขและสะอาด เพราะสถานที่ท่องเที่ยวไม่ได้เป็นของใครเพียงคนเดียว แต่เป็นของส่วนรวมที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแล