Category : ท่องเที่ยว

post image

เทคนิคการวางแผนท่องเที่ยวกาญจนบุรีให้เหนื่อยน้อยที่สุด

การไปเที่ยวคือการไปพักผ่อน เพิ่มพลังงานและความสดชื่นให้กับชีวิต แต่ว่าการเดินทางย่อมมีความเหนื่อยล้าเกิดขึ้นบาง แต่หากมีการวางแผนเดินทางที่ดีจะทำให้คุณมีความสุขและสนุกกับการท่องเที่ยวกาญจนบุรีมากขึ้น ซึ่งเทคนิคการวางแผนที่ช่วยให้เหนื่อยน้อยที่สุดคือ 1.เดินทางให้น้อยที่สุด การเดินทางเป็นส่วนที่ทำให้รู้สึกเมื่อยล้าร่างกายมากที่สุด ดังนั้นหากสามารถที่จะลดระยะเวลาในการเดินทางให้น้อยที่สุด โดยการเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กันหรือไปทางเดียวกัน มาอยู่ในแผนวันเดียวกันย่อมช่วยลดระยะเวลาการเดินทางให้น้อยลง มีเวลาชื่นชมกับความสวยงามตามแหล่งท่องเที่ยวได้มากขึ้น 2.เลือกสถานที่ให้พอดี แหล่งท่องเที่ยวกาญจนบุรีมีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากต้องการเที่ยวทุกแห่งให้หมดภายใน 1-2 วัน ย่อมต้องเดินทางมากและมีเวลาชมสถานที่แต่ละแห่งน้อย ดังนั้นการวางแผนการเที่ยวในแต่ละวันควรมีสถานที่หลัก เพียงแค่ 2-3 แห่งเท่านั้น เพื่อให้มีเวลาในการเดินชมสถานที่มากขึ้น 3.ไม่ตากแดด สถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้งมีอยู่หลายแห่ง ซึ่งแต่ละที่ล้วนมีความสวยงามปละประวัติศาสตร์ที่ไม่น่าพลาดการเข้าชม ดังนั้นหากต้องการเข้าชมสถานที่กลางแจ้งควรมีร่ม หมวก แว่นตากันแดด สวมใส่ทุกครั้ง เพื่อลดความร้อนที่มากระทบร่างกายให้น้อย ป้องกันการเป็นลมแดดและการสูญเสียน้ำออกจากร่างกายให้น้อยที่สุด และควรมีน้ำเปล่าพกติดตัวไว้ดื่มเวลากระหายน้ำด้วย จะเห็นว่าการวางแผนและการเตรียมตัวที่ดีจะช่วยให้การท่องเที่ยวกาญจนบุรีมีความราบรื่นและเหนื่อยน้อยลง ทำให้ร่างกายมีความสดชื่นพร้อมที่จะกลับมาเผชิญหน้ากับการทำงานต่อไป

post image

มารยาทที่ดีในการท่องเที่ยวกาญจนบุรี

การเดินทางไปท่องเที่ยวก็เพื่อความสนุก เพลิดเพลินและเติมพลังให้กับตนเอง ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งจะมีข้อบังคับหรือข้อห้ามแจ้งให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและปฏิบัติพร้อมกัน แต่บางอย่างผู้ดูแลก็ไม่ได้กำหนดไว้ แต่เป็นมารยาทในการท่องเที่ยวกาญจนบุรีที่ควรรู้ถึงและนำไปปฏิบัติ ดังนั้น 1.งดส่งเสียงดัง การเที่ยวตามสถานที่บางแห่ง เช่น วัด พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน ป่าตามธรรมชาติ เป็นต้น นักท่องเที่ยวไม่ควรส่งเสียงดัง เพราะการส่งเสียงดังจะรบกวนผู้ที่อยู่รอบข้าง หรืออาจรบกวนสัตว์ที่อยู่ในป่า โดยเฉพาะในป่าที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ ทำให้เกิดอาการตื่นกลัว หรือวัดที่พระจำพรรษาอยู่ การส่งเสียงดังจะเข้าไปรบกวนการประกอบศาสนกิจ ทำให้เสียสมาธิได 2.งดทิ้งขยะ การเดินไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ บางครั้งจะมีการถือของกิน เช่น ขนม ขวดน้ำ เป็นต้น ติดมือเพื่อใช้กินระหว่างการเดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเมื่อกินหมดแล้วควรเก็บขยะไปทิ้งตามถังขยะที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการจัดเตรียมไว้เท่านั้น เพราะหากทิ้งไม่เป็นที่จะทำให้แหล่งท่องเที่ยวสูญเสียทรรศนีย์ภาพที่สวยงาม และหากทิ้งในป่า สัตว์ป่าอาจมากินและทำให้เสียชีวิตได้  ดังนั้นทุกครั้งควรเก็บขยะทิ้งลงถัง หากพื้นที่ดังกล่าวไม่มีถังขยะให้เก็บใส่กระเป๋าและนำมาทิ้งที่ที่พักจะดีกว่า มารยาทไม่ใช่กฎหมายหรือข้อบังคับ แต่เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวกาญจนบุรีพึงกระทำ เพื่อให้การอยู่ร่วมกันมีความสุขและสะอาด เพราะสถานที่ท่องเที่ยวไม่ได้เป็นของใครเพียงคนเดียว แต่เป็นของส่วนรวมที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแล